© Copyright 2021   Tandläkare Leon Andersson
Priser
Undersökning inklusive 4 röntgenbilder samt borttagning av måttlig mängd tandsten 790:- (med avdraget tandvårdsbidrag från försäkringskassan 300:-, se nedan) Kompositfyllning ( beroende på tandens läge och skada) 850:- - 1850:- Krona (exklusive materialkostnad) 6500:- Krona keramiskt material (exklusive materialkostnad) 6900:- Rotfyllning (beroende på antal rotkanaler) 3500:- - 5800:- Tanduttagning (beroende på om den är enkel eller komplicerad) 1100:- - 2000:- Tandblekning 2600:- / käke I övrigt, begär kostnadsförslag.
Alla vuxna över 20 år har ett allmänt tandvårdsbidrag från försäkringskassan. Är du 22år-29år får du 600:-/årÄr du 30år-74år får du 300:-/årÄr du över 75 år får du 600:-/år Detta kan användas som delbetalning för tandvård.  Dessutom finns Tandvårdsersättning som skydd mot höga kostnader. För tandvårdskostnader upp till 3000:- under ett år betalar du fullt pris. För tandvårdskostnader på 3001:--15000:- får du 50% av referenspriseti ersättning från försäkringskassan. För tandvårdskostnader över 15000:- får du 85% av referenspriset i ersättning från försäkringskassan.
Hos oss får du prisvärd tandvård!